DARIN LAB’S STORY

ดาริน แล็บบอราทอรี่ส์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2019 จากทีมนักวิจัยและเกสัชกรที่เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเทคโนโลยีด้านการสกัดสารจากธรรมชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางกว่าสิบปี
เราพัฒนาสินค้าจากความต้องการและแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดได้จริง
ให้บริการแบบ one stop service คิดค้นและพัฒนาสูตรจากนักวิจัยด้านเครื่องสำอางโดยตรง
ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล คำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง
บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางอย่างถูกต้อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น
พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างมืออาชีพ

VISION & MISSION

“เป็นเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ ให้คำปรึกษาและผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้านวัตกรรมบนพื้นฐานของงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ เพื่อสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

ต่อสู้กับความก้าวล้ำของตลาดที่แปรผันอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งยังสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน หาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศ

OUR TEAM

Lapatlada Tanakalan

Manufacturing Manager
BSc (Cosmetic Sciences)

Supranee Udomkijalee

Business Director
BSc (Cosmetic Sciences)

Dr. Churanya Onlom

Research Consultant
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)

OUR SUCCESS

DARIN LABORATORIES

PROFESSIONALS CREATE INNOVATION

ติดต่อเรา

บริษัท ดาริน แล็บบอราทอรี่ส์ มหาวิทยาลัย นเรศวร ตึกมหาธรรมราชา ชั้น4 ห้อง TC421 เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000