SERVICES

บริการแบบครบวงจรเพื่อสร้างแบรนด์เครื่องสำอางคุณภาพ ดูแลทุกขั้นตอนโดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจาก Darin Laboratories

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

ออกแบบและจัดหาบรรจุภัณฑ์

ให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและการตลาด

DARIN LABORATORIES

PROFESSIONALS CREATE INNOVATION

ติดต่อเรา

บริษัท ดาริน แล็บบอราทอรี่ส์ มหาวิทยาลัย นเรศวร ตึกมหาธรรมราชา ชั้น4 ห้อง TC421 เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Tel :

094-9453244, 095-6289090,
085-0524024