ดาริน แล็บบอราทอรี่ส์

ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2019 จากทีมนักวิจัยและเภสัชกรที่เชี่ยวชาญทางเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเทคโนโลยีด้านการสกัดสารจากธรรมชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางกว่าสิบปี เราพัฒนาสินค้าจากความต้องการและแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดได้จริง ให้บริการแบบ one stop service คิดค้นและพัฒนาสูตรจากนักวิจัยด้านเครื่องสำอางโดยตรง ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล คำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง รับบริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางอย่างถูกต้อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างมืออาชีพ

VISION & MISSION

Darin Laboratories เป็นเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ
ให้คำปรึกษาและผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ

Product

SERVICE

\

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องของลูกค้า

\

ควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

\

ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางตามข้อกำหนดของ อย.

\

ออกแบบและจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

\

ให้คำปรึกษาทั้งด้านการวิจัยและการตลาด

DARIN LABORATORIES

PROFESSIONALS CREATE INNOVATION

ติดต่อเรา

บริษัท ดาริน แล็บบอราทอรี่ส์ มหาวิทยาลัย นเรศวร ตึกมหาธรรมราชา ชั้น4 ห้อง TC421 เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Tel :

094-9453244, 095-6289090,
085-0524024