DARIN LABORATORIES

PROFESSIONALS CREATE INNOVATION

ติดต่อเรา

บริษัท ดาริน แล็บบอราทอรี่ส์ มหาวิทยาลัย นเรศวร ตึกมหาธรรมราชา ชั้น4 ห้อง TC421 เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Tel :

094-9453244, 095-6289090,
085-0524024