สิ่งที่ควรรู้ก่อน ตัดสินใจเลือกโรงงานสร้างแบรนด์

1. โรงงานต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัท ดาริน แล็บบอราทอรี่ส์ จำกัด มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้รับอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำอางจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และได้จดทะเบียนนิติบุคคลรูปแบบบริษัทจำกัด เพื่อการชำระภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. มีสถานที่ตั้ง โรงงานหรือสำนักงาน ที่ชัดเจน มีตัวตนอยู่จริง ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในการผลิต
บริษัท ดาริน แล็บบอราทอรี่ส์ จำกัด มีสถานที่ตั้งของห้องปฏิบัติการวิจัยและที่ตั้งโรงงานชัดเจนและน่าเชื่อถือ
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยและสำนักงาน
– ห้อง TC421 ชั้น 4 ตึกมหาธรรมราชา ตึกซี มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ที่ตั้งโรงงาน
– เลขที่ 142/1 หมู่ 9 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

3. มีบริการแบบครบวงจร One Stop Service เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้อย่างรวดเร็ว
ทีมงานของเราพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกกับลูกค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา คิดค้นและพัฒนาสินค้าร่วมกัน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ใส่ใจถึงรายละเอียดทางด้านคุณภาพ ความถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ในขอบเขตความเป็นเครื่องสำอาง พร้อมทั้งให้บริการด้านออกแบบดีไซน์เพื่อเพิ่มอัตลักษณ์และความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร กำหนดขั้นต่ำในการผลิตน้อย เพื่อให้ลูกค้าได้สร้างแบรนด์ใหม่ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

4. สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต การวิจัยและการสร้างแบรนด์ได้อย่างมืออาชีพ
หากลูกค้าต้องการคำปรึกษา หรือต้องการต่อยอดเพื่อการวิจัยเฉพาะด้านเรามีบริการวางแผนโครงการร่วมขอทุนกับภาครัฐจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพิ่มศักยภาพและความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการวางแผนตลาด การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้สินค้าออกสู่ตลาดอย่างโดดเด่นและขายได้จริง