สิ่งที่ควรรู้ก่อน ตัดสินใจเลือกโรงงานสร้างแบรนด์ 1. โรงงานต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย บริษัท ดาริน แล็บบอราทอรี่ส์ จำกัด มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้รับอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำอางจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข...